Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh

Trong các ngày 21, 26/5/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố và Công an tỉnh.

Qua giám sát, cho thấy các đơn vị được giám sát đã chấp hành nghiêm túc Quyết định và Kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/10/2018 của Thủ tướng, Quyết định số 2033/QĐ-UBND, ngày 31/10/2016 về việc triển khai Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 đạt được nhiều kết quả tích cực.

260520_0.jpg

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Công an tỉnh

 

Từ tháng 01/2016 đến hết tháng 4/2020 toàn tỉnh đã tiếp nhận quản lý, giáo dục 4.809 lượt người chấp hành xong án phạt tù, trong đó số cũ chuyển sang 2.215 người, trong kỳ đã tiếp nhận 2.594 người được đặc xá, tha tù trở về địa phương sinh sống; giảm 3.110 người. Hiện đang quản lý 1.699, trong đó, 459 người có việc làm; 1.240 người có việc làm chưa ổn định và chưa có việc làm. Số người có hồ sơ quản lý và đang được phân công người giám sát, giáo dục là 1.489 người; các trường hợp còn lại do chính quyền địa phương quản lý, đang tiến hành thu thập tài liệu để lập hồ sơ và phân công người giám sát, giáo dục, giúp đỡ.

Công tác tư vấn, trợ giúp tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù được quan tâm. Nhiều người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã chủ động tìm kiếm việc làm, tích cực tham gia và các hoạt động nơi cư trú, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Thông qua giám sát, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh kiến nghị Công an tỉnh chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND, ngày 31/10/2016 về việc triển khai Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, gắn với việc tổng kết đánh giá Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011; ban hành Đề án mới phù hợp với quy định của pháp luật; Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án; Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm bảo đảm theo yêu cầu.

                                                                                   Thu Phương