Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại Thanh tra tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh,

Thực hiện Kế hoạch giám sát theo chuyên đề, ngày 30/9/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Vương Lê Hoàng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2022. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo: UBMTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, và Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2022 (số liệu tính từ tháng 01/2020 đến tháng 07/2022) của Thanh tra tỉnh và nghe ý kiến giải trình làm rõ thêm các vấn đề của lãnh đạo Thanh tra tỉnh theo yêu cầu của các thành viên Đoàn giám sát nêu ra. Trong đó tập trung vào các nội dung: về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản  nhằm thể chế hoá chỉ đạo, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh trong thực tiễn, việc khởi kiện vụ án hành chính của công dân; rà soát việc ban hành nội quy, quy chế, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; công tác quán triệt, tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tình hình gia hạn thời gian xác minh giải quyết khiếu nại gia tăng; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, trình độ, năng lực của cán bộ các cấp; công tác kiểm tra, giám sát kết luận kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra; kết quả hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh, các huyện, thành phố; tình hình thực hiện chế độ chi bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; làm rõ về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; các giải pháp kiến nghị, đề xuất của ngành với Đoàn giám sát...  

300922.jpg

Ông Vương Lê Hoàng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát kết luận buổi giám sát tại Thanh tra tỉnh

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm trong xây dựng báo cáo và chuẩn bị các điều kiện của Thanh tra tỉnh phục vụ  buổi làm việc của Đoàn giám sát. Đồng thời đề nghị, Thanh tra tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; thường xuyên rà soát các Luật liên quan, nhất là các Luật hiện nay Quốc hội đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật để tham gia góp ý sâu, chất lượng, hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các sở, ngành, các huyện, thành phố; tăng cường đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ.

                                        

                                                                               Hoàng Thị Hậu