Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

Từ ngày 03-04/9/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế tại một số hộ gia đình thuộc đối tượng có nhu cầu hưởng lợi chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia và xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc; đồng thời Đoàn khảo sát làm việc với UBND các huyện Bình Gia và Cao Lộc.

Theo báo cáo đến thời điểm khảo sát trên địa bàn huyện Bình Gia đã thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán được 16 hộ với 24 triệu đồng (đạt 1,78 so với Đề án được phê duyệt); có 14 hộ vay vốn từ Ngân hàng chính sách với kinh phí giải ngân là 690 triệu đồng để chuyển đổi nghề (đạt 4,03% so với Đề án được phê duyệt). Đối với huyện Cao Lộc thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán được 12 hộ với 22,5 triệu đồng (đạt 2,57 so với Đề án được phê duyệt); hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 138 hộ (đạt 38,22% so với Đề án được phê duyệt) thông qua vay vốn từ Ngân hàng chính sách với kinh phí giải ngân là 6.763 triệu đồng.

Qua khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã được quan tâm, công tác tuyên truyền chính sách cơ bản hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân trong thực hiện chính sách. Tuy nhiên, còn một số hạn chế, khó khăn như nguồn kinh phí của Trung ương cấp chưa kịp thời nên việc tổ chức thực hiện chính sách chậm, hiệu quả chưa cao; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chưa quyết liệt; công tác phối hợp, tham mưu, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn chưa thường xuyên, kịp thời,…

Tại các buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách trên địa bàn huyện Bình Gia và huyện Cao Lộc; qua đó, đề nghị đơn vị báo cáo bổ sung một số nội dung liên quan để tổng hợp, đồng thời phục vụ cho hoạt động giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh theo kế hoạch đề ra.

 

Kim Chi