Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Văn Lãng

Ngày 27/4/2021, Đoàn kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Lạng Sơn (Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh), do bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Lãng.

Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn của huyện Văn Lãng đã triển khai đồng bộ các bước theo quy định của Luật; đã tiếp nhận 58 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện và 618 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, không có hồ sơ tự ứng cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện được giới thiệu 50 ứng cử viên (bầu lấy 31 đại biểu); cấp xã 511 ứng cử viên (bầu lấy 311 đại biểu). Ủy ban Bầu cử huyện và các xã đã ấn định 7 đơn vị bầu cử cấp huyện và 67 đơn vị bầu cử cấp xã, đồng thời phê chuẩn 149 khu vực bỏ phiếu trên toàn huyện. Tổng số cử tri toàn huyện Văn Lãng đến thời điểm hiện tại là 37.243 người; danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và tại các nhà văn hóa thôn, khu phố. Công tác tuyên truyền, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc. Đoàn đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Na Sầm, xã Bắc Hùng, xã Tân Mỹ và làm việc với Ủy ban bầu cử huyện.

280421.JPG

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận cuộc kiểm tra bà Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị trong công tác bầu cử của huyện Văn Lãng, đồng thời đề nghị thời gian tới Ủy ban bầu cử huyện cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo các xã làm tốt công tác bầu cử; tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu; thực hiện niêm yết danh sách ứng cử viên đảm bảo trang trọng; đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử; tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri; đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức bầu cử, nhất là khu vực biên giới; chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho tổ bầu cử; tổ chức tốt hoạt động vận động bầu cử và thông tin kịp thời đến cử tri về những người được giới thiệu ứng cử để cử tri và nhân dân lựa chọn bầu người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; chủ động các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra hướng dẫn công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở. Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh trên địa bàn.

Vương Lê Hoàng