Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tin tức sự kiện

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 11/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ngày 14/01/2021 Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên Chi bộ

Tin tức sự kiện

Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Căn cứ quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra năm 2020

Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ hai mươi

Sáng ngày 11/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ hai mươi, kỳ họp cuối năm 2020. Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Văn phòng Trung ương; Nguyễn Văn Long, Chuyên viên cao cấp Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương

Tin tức sự kiện

Thường trực HĐND tỉnh họp rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh

Ngày 01/12/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2020 để rà soát một số nội dung công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Tin tức sự kiện

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về tình hình hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

Trong các ngày 10-11/11/2020 và ngày 13/11/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát trực tiếp đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND huyện Hữu Lũng, UBND thành phố Lạng Sơn; 05 Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn

Tin tức sự kiện

Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát

Trong hai ngày 29, 30/10, đoàn Giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Kim Vân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Đình Lập và huyện Tràng Định

Tin tức sự kiện

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh

Sáng ngày 21/10/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ hai mươi, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị