Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tin tức sự kiện

Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Văn Lãng

Ngày 27/4/2021, Đoàn kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh do bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Lãng

Tin tức sự kiện

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát đối với tập thể và cá nhân một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Đình Lập

Ngày 23/4/2021, Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát đối với tập thể và cá nhân một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Đình Lập

Tin tức sự kiện

Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đối với Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Đình Lập và Ủy ban bầu cử huyện Đình Lập

Ngày 23/4/2021, Đoàn kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đình Lập.

Tin tức sự kiện

Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đối với Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Tràng Định và Ủy ban bầu cử huyện Tràng Định

Ngày 22/4/2021, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tràng Định.

Tin tức sự kiện

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng

Chiều ngày 15/4/2021, tại thành phố Lạng Sơn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười 11, Quốc hội khóa XIV và một số kết quả chủ yếu trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin tức sự kiện

Tổng kết kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV

Tại kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận, xem xét các Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và thực hiện công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Tin tức sự kiện

Hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn tháng 4 năm 2021

Chiều ngày 12/4, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2021 để nghe các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ về tình hình thực hiện đối với một số cơ chế, chính sách, đề án trong lĩnh vực nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tin tức sự kiện

Khảo sát tình hình thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Văn Quan

Trong các ngày 30/3 - 31/3/2021, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Kim Vân, Phó Trưởng ban Văn hóa- Xã hội làm Trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát về tình hình thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2016- 2021 tại một số đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Quan

Tin tức sự kiện

Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kiểm tra một số đề án, cơ chế, chính sách và công tác chuẩn bị bầu cử

Trong các ngày 23, 24/3/2021, Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra một số đề án, cơ chế, chính sách và công tác chuẩn bị bầu cử

Tin tức sự kiện

Công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn; sáng ngày 10/3/2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức buổi Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh