Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
586/GM-HĐND 20-10-2020 Giấy mời dự phiên họp tháng 10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh
583/TB-HĐND 19-10-2020 Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tại thành phố Lạng Sơn (8h00 ngày 29/10)
584/TB-HĐND 19-10-2020 Thông báo thay đổi thời gian giám sát của Ban VHXH tại huyện Tràng Định, Đình Lập
580/TB-HĐND 15-10-2020 Thông báo Chương trình giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh
580/TB-HĐND 15-10-2020 Thông báo Chương trình giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh
578/TB-HĐND 15-10-2020 Thông báo Điều chỉnh lịch kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh tại huyện Đình Lập
561/TB-HĐND 07-10-2020 Thông báo Lịch giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính và việc nhập thôn, khối phố tại huyện Văn Quan
525/TB-HĐND 17-09-2020 Thông báo Lịch giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh
523/HĐND 15-09-2020 Thông báo thay đổi hình thức tổ chức giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa-Xã hội
519/GM-HĐND 11-09-2020 Giấy mời dự kỳ họp thứ mười chín HĐND tỉnh
485/TB-HĐND 26-08-2020 Thông báo Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện Bình Gia và huyện Cao Lộc
454/GM-HĐND 04-08-2020 Giấy mời dự phiên họp tháng 8 của Thường trực HĐND tỉnh
453 /TB-HĐND 04-08-2020 Thông báo khảo sát về việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI
422/HĐND 14-07-2020 Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
357/TB-HĐND 25-06-2020 Thông báo Lịch thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn (14h00 ngày 25/6/2020)
350/GM-HĐND 22-06-2020 Giấy mời họp Thường trực HĐND (8h00 ngày 30/6/2020)
265/TB-VP 16-06-2020 Thông báo địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn
323/TB-HĐND 10-06-2020 Thông báo Chương trình khảo sát thực địa Khảo sát một số dự án trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
318/TB-HĐND-KTNS 09-06-2020 Thông báo Lịch thẩm tra chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 –Km18)
312/TB-HĐND-VHXH 08-06-2020 Thông báo Điều chỉnh thời gian giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo
307/GM-HĐND 04-06-2020 Giấy mời dự kỳ họp thứ mười bảy Hội đồng nhân dân tỉnh
285/TB-HĐND-KTNS 28-05-2020 Thông báo về việc thay đổi thời gian khảo sát tại UBND huyện Bình Gia
284/TB-ĐGS-VHXH 28-05-2020 Thông báo Chương trình giám sát tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
275/KH-HĐND-KTNS 21-05-2020 Kế hoạch Khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020
276/KH-HĐND-KTNS 21-05-2020 Kế hoạch Giám sát tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020
277/KH-ĐGS 21-05-2020 Kế hoạch Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh
270/GM-HĐND 20-05-2020 Giấy mời họp liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2020
267/TB-HĐND 19-05-2020 Thông báo về việc thay đổi thời gian giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh
263/KH-HĐND-VHXH 15-05-2020 Kế hoạch Giám sát tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
254/TB-HĐND 12-05-2020 Thông báo Điều chỉnh thời gian giám sát chuyên đề tại UBND tỉnh (Từ ngày 20/5 sang 29/5)
240/TB-HĐND 08-05-2020 Thông báo Về việc thay đổi thời gian giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện Lộc Bình
239/TB-HĐND-PC 07-05-2020 Chương trình giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thực hiện quy định các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh
229/TB-HĐND 04-05-2020 Thông báo Chương trình giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ và Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
230/TB-HĐND 04-05-2020 Thông báo điều chỉnh thời gian giám sát tại huyện Tràng Định
223/CTr-HĐND 29-04-2020 Chương trình Giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020
216/TB-HĐND-KTNS 22-04-2020 Thông báo Chương trình khảo sát một số nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quý II năm 2020
214/KH-HĐND-VHXH 22-04-2020 Kế hoạch Khảo sát tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh
215/TB-HĐND-DT 22-04-2020 Thông báo Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Đình Lập và Lộc Bình
212/GM-HĐND 21-04-2020 Giấy mời Họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5
209/KH-HĐND-PC 20-04-2020 Kế hoạch Giám sát việc thực hiện quy định các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh
140/GM-HĐND-VHXH 24-03-2020 Giấy mời thẩm định “dự thảo Đề án Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nội dung biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn”
134/HĐND-VP 21-03-2020 Thông báo nội dung kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh
125/GM-HĐND 18-03-2020 Giấy mời kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh
120/TB-HĐND-VHXH 13-03-2020 Thông báo Chương trình giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Sơn và Cao Lộc
121/TB-HĐND-VHXH 13-03-2020 Thông báo Chương trình giám sát về công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
117/HĐND-VP 13-03-2020 Thông báo Nội dung kỳ họp thứ mười lăm của HĐND tỉnh Lạng Sơn Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
107/CTr-ĐGS 12-03-2020 Chương trình Giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tình hình tổ chức thực hiện việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh
99/TB-HĐND-VHXH 09-03-2020 Chương trình khảo sát về công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bình Gia
95/KH-ĐGS-DT 07-03-2020 Kế hoạch Giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS
88/GM-HĐND 02-03-2020 Giấy mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2020
85/KH-ĐGS 28-02-2020 Kế hoạch Giám sát tình hình triển khai, thực hiện của một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2020
81KH-HĐND-VHXH 25-02-2020 Kế hoạch Giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2016 đến năm 2019
64/TB-HĐND 19-02-2020 Chương trình khảo sát về các mô hình phát triển sản xuất và hỗ trợ đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
46/KH-HĐND-PC 07-02-2020 Kế hoạch Khảo sát tình hình tổ chức thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016-2020 tại UBND các huyện Chi Lăng, Văn Lãng
34/GM-HĐND 31-01-2020 Giấy mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2020
674/GM-HĐND 14-11-2019 Giấy mời dự kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh
633/CTr-ĐGS 24-10-2019 Chương trình Giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giải quyết một số kiến nghị tại các cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân,Thường trực HĐND tỉnh năm 2018
631HĐND-VP 23-10-2019 Thông báo Dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười bốn của HĐND tỉnh
627/GM-HĐND 22-10-2019 Giấy mời dự phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh
609/KH-HĐND 10-10-2019 Kế hoạch Tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
610/KH-HĐND 10-10-2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh và sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND và UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
582/KH-HĐND-KTNS 27-09-2019 Kế hoạch Khảo sát tình hình thực hiện phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019; xây dựng dự toán ngân sách năm 2020
583/KH-HĐND-KTNS 27-09-2019 Kế hoạch Khảo sát tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019; xây dựng dự toán ngân sách năm 2020
585/GM-HĐND 27-09-2019 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2019
578/TB-ĐGS-DT 24-09-2019 Chương trình giám sát của Ban Dân tộc tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT
575/TB-ĐGS-DT 24-09-2019 Chương trình giám sát của Ban Dân tộc tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
577/TB-ĐGS-DT 24-09-2019 Chương trình giám sát của Ban Dân tộc tại huyện Hữu Lũng
579/TB-ĐGS-DT 24-09-2019 Chương trình giám sát của Ban Dân tộc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
576/TB-ĐGS-DT 24-09-2019 Chương trình giám sát của Ban Dân tộc tại huyện Tràng Định
567/TB-HĐND-VHXH 17-09-2019 Chương trình khảo sát về công tác xây dựng, quản lý và sử dụng công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục năm 2019 trên địa bàn huyện Bình Gia
566/TB-HĐND-VHXH 17-09-2019 Chương trình khảo sát về công tác xây dựng, quản lý và sử dụng công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục năm 2019 trên địa bàn huyện Lộc Bình
562/KH-ĐGS 14-09-2019 Kế hoạch Giám sát về kết quả giải quyết một số kiến nghị tại các cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh năm 2018
559/TB-HĐND-DT 13-09-2019 Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập
560/TB-HĐND-DT 13-09-2019 Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng
550/TB-HĐND-KTNS 10-09-2019 Thông báo Chương trình khảo sát thực địa dự án Đầu tư xây dựng Thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng.
543 /TB-HĐND-VHXH 05-09-2019 Chương trình khảo sát của Ban Văn hóa- Xã hội tại huyện Chi Lăng
540/KH-ĐGS-DT 04-09-2019 KH Giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo
536 /KH-HĐND-PC 03-09-2019 Kế hoạch Giám sát về tình hình, kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ sở
498/TB-HĐND-PC 14-08-2019 Lịch thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh (ngày 16/8/2019)
495/TB-HĐND-KTNS 12-08-2019 Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh (ngày 16/8/2019)
493 /TB-HĐND-DT 12-08-2019 Thông báo chương trình khảo sát của Ban Dân tộc tại huyện Bình Gia (Ngày 22/8/2019)
490/GM-HĐND 12-08-2019 Giấy mời dự kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh (ngày 20/8/2019)
494 /TB-HĐND-DT 12-08-2019 Thông báo chương trình khảo sát của Ban Dân tộc tại huyện Cao Lộc (Ngày 23/8/2019)
68 - GM/ĐĐ 10-08-2019 Giấy mời họp Đảng đoàn (8h00 ngày 16/8/2019)
475/GM-HĐND 06-08-2019 Giấy mời họp Ban Pháp chế (14h00 ngày 12/8/2019)
473 /GM-ĐGS 05-08-2019 Mời họp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (14h00 ngày 13/8/2019)
470/GM-HĐND 01-08-2019 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2019
469 /CTr-ĐGS 26-07-2019 Chương trình Giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh
468 /CTr-ĐGS 26-07-2019 Chương trình Giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn (Đoàn 1)
467 /CTr-ĐGS 26-07-2019 Chương trình Giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn (Đoàn 2)
383/GM-HĐND 27-06-2019 Thông báo mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7/2019
356/GM- HĐND 18-06-2019 Giấy mời dự kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
321/TB-HĐND 03-06-2019 Thông báo thay đổi thời gian phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 6
322/GM-HĐND 03-06-2019 Giấy mời dự phiên họp giải trình
312/GM-HĐND 27-05-2019 Giấy mời dự phiên họp tháng 6 HĐND tỉnh
291/GM-HĐND 23-05-2019 Giấy mời dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2019
270/GM-HĐND 15-05-2019 Giấy mời họp liên tịch để dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh
202/GM- HĐND 16-04-2019 Giấy mời kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh
149/GM-HĐND 28-03-2019 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh (ngày 02/4/2019)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
547/TB-HĐND 02-10-2020 Thông báo thay đổi thời gian giám sát tại huyện Lộc Bình