Chiều ngày 07/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022, để xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban  Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và chuyên viên các phòng chuyên môn.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã trình các dự thảo: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023. Tổng hợp đề xuất nội dung giải trình quý IV/2022 của các Ban HĐND tỉnh. Báo cáo tổng hợp đề xuất nội dung giám sát kiến nghị cử tri; kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh năm 2018, 2019; vụ việc đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đề xuất về việc giao xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, các đại biểu tham dự phiên họp cũng được nghe lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh.

080922.JPGĐc Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

 

Qua nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu góp ý cho các nội dung trình tại  phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Văn phòng phối hợp với các Ban HĐND tỉnh rà soát, tiếp thu bổ sung các ý kiến đại biểu góp ý tại phiên họp để hoàn thiện các báo cáo, kế hoạch...báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh, đề nghị Văn phòng phối hợp với các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu, tham mưu tổ chức vào thời gian phù hợp, để tạo điều kiện cho các Ban HĐND tỉnh có đủ thời gian nghiên cứu tài liệu, thực hiện khảo sát thực tế các dự án liên quan đến nội dung trình kỳ họp; bảo đảm xây dựng báo cáo thẩm tra đạt chất lượng, có tính phản biện cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Vương Huy