Chiều ngày 31/8/2022, tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tổ chức buổi công bố Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình số 01 về tiếp tục phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh thuộc Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đảng ủy và cá nhân ba đồng chí trong Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

030922-1.JPGCông bố Quyết định kiểm tra tại Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tham dự buổi công bố có các đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn, các thành viên Đoàn Kiểm tra. Về phía Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, có đồng chí Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo các đoàn thể, các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế.

Tại buổi công bố, Đoàn Kiểm tra đã công bố Quyết định số 1007-QĐ/TU ngày 04/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình số 01 về tiếp tục phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh thuộc Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đảng ủy và cá nhân ba đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. Đoàn Kiểm tra cũng đã thông qua đề cương báo cáo và những nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra, phương thức hoạt động của Đoàn.

030922-2.JPGĐồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi lễ công bố Quyết định kiểm tra

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy và cá nhân ba đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị các buổi làm việc, cử người đúng thẩm quyền và thành phần làm việc với Đoàn; chuẩn bị báo cáo, tài liệu đầy đủ; cử đại dỉện lãnh đạo tham gia các buổi làm việc của Đoàn trong quá trình làm việc với cấp ủy đảng và các đơn vị được kiểm tra.

Theo dự kiến, Đoàn Kiểm tra sẽ thực hiện các bước của Chương trình kiểm tra trong tháng 9/2022.

Vương Huy