Chiều ngày 30/6/2022, Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để rà soát về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND tỉnh. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí: Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung công việc trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười, các văn kiện trình tại kỳ họp; về hoạt động thẩm tra, những khó khăn, vướng mắc và một số vấn đề cần thống nhất với cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh về các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; phân công những công việc chủ yếu từ nay đến kết thúc kỳ họp và sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến theo quy định

010722-1.JPG

 

Lãnh đạo Văn phòng báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ mười

Theo báo cáo của lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh, đến nay các công việc liên quan đến kỳ họp đều đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ, cụ thể: các Ban HĐND tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; tổng hợp nội dung đề xuất thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ mười; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh; tổng hợp kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; dự kiến chia tổ thảo luận tại kỳ họp và chương trình làm việc kỳ họp thứ mười...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng của các Ban HĐND và Văn phòng đã chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp. Đồng chí yêu cầu Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, đề xuất thêm câu hỏi, vấn đề thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần phối hợp rà soát, làm rõ các nội dung thảo luận, chất vấn đã tổng hợp, bảo đảm tập trung vào những vấn đề nóng, bức xúc, cung cấp thỏa đáng thông tin về những lĩnh vực kinh tế - xã hội đang được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Văn phòng rà soát, điều chỉnh một số nội dung tại Chương trình làm việc tại kỳ họp bảo đảm khoa học, dành thêm thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn. Về công tác hậu cần, phục vụ cần được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo; các tài liệu gửi cho đại biểu, đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời./.

Vương Huy