Ngày 27 tháng 8 năm 2021, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và một số chương trình tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. Làm việc với đoàn có các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các phòng chuyên môn, các phòng giao dịch.

Sau khi nghe lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và một số chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, các thành viên đoàn kiểm tra đã tập trung làm rõ và phân tích những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

300821.jpgĐồng chí đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2021, nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp NHCSXH tỉnh đề ra trong báo cáo, cũng như đã nêu tại buổi làm việc. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Đoàn kiểm tra đề nghị NHCSXH tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng đặc biệt là trong công tác thẩm định các khoản vay, kiểm tra, giám sát hiệu quả nguồn vốn vay; rà soát các chương trình cho vay kém hiệu quả, quan tâm tập huấn, nâng cao hiệu quả chuyên môn nghiệp vụ đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đối với các kiến nghị của Ngân hàng đã được giao các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với tỉnh thực hiện trong tháng 9 năm 2021.

 

Lương Đình Linh