Trong các ngày 23, 24/3/2021, Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện đối với các nội dung: Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020-2030; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng. Làm việc với Đoàn có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và một số cơ quan chuyên môn của huyện.

260321-2.jpg

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tại cơ sở chế biến dược liệu xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng

 

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra và huyện tập trung làm rõ và phân tích những khó khăn, hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới, nhất là việc sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong thực hiện đề án, các cơ chế, chính sách chưa phù hợp với thực tiễn. Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung tại một số điểm nóng về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, quan tâm nhân sự chuyên trách HĐND huyện.

 

260321-1.jpg

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Lộc Bình

 

Phát biểu tại các buổi kiểm tra, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua của các địa phương, đồng thời kiến nghị đối với các huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần quyết liệt hơn và bám sát các văn bản của Trung ương, của tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện các đề án, cơ chế, chính sách; thực hiện nghiêm túc và chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn kiểm tra tổng hợp kiến nghị của UBND các huyện để nghiên cứu, đề xuất với tỉnh trong việc ban hành và sửa đổi một số cơ chế, chính sách có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Trước khi làm việc với UBND huyện, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế đối với một số mô hình trồng cây dược liệu, mô hình trồng rừng, mô hình trồng cây ăn quả, cơ sở chế biến nông lâm sản trên các địa bàn huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng.

Lương Linh