Chiều ngày 05/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Anh bia.JPG

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khẳng định rõ nét hiệu quả, vai trò, vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cụ thể, HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức 22 kỳ họp, ban hành 313 nghị quyết, phục vụ nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy, bám sát với tình hình thực tế ở địa phương và có tính khả thi, đem lại hiệu quả thiết thực, là hành lang pháp lý quan trọng để giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, được cử tri, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Hoạt động thẩm tra, giám sát, giải trình, chất vấn tiếp tục được đổi mới theo hướng tập trung, thiết thực, không dàn trải. Nhiệm kỳ qua, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 70 đoàn kiểm tra, giám sát, có 1.117 kiến nghị đối với UBND tỉnh, các cấp, các ngành và cơ sở; trong đó 793 kiến nghị đã được giải quyết xong, chiếm 71%. Qua hoạt động giám sát đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện; các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, khảo sát đã được UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện  kịp thời, góp phần xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND có nhiều đổi mới theo hướng tiếp xúc trực tiếp tại thôn, khối phố. Các đại biểu đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trước cử tri, thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, thực sự là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận làm rõ hiệu quả công tác phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp và giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, giải trình, chất vấn tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh….

Bi thu.JPGĐồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, HĐND và UBND tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng nền hành chính năng động, minh bạch, tinh gọn, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với hoạt động của HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật; tạo lập không khí dân chủ, công khai, thẳng thắn, ý thức xây dựng trong hoạt động của HĐND, nhất là trong các kỳ họp, trong hoạt động giám sát và trong việc quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường đổi mới hoạt động giám sát, cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm hoặc những vấn đề còn nhiều vướng mắc, bất cập mà cử tri quan tâm để tiến hành giám sát; đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kết quả sau giám sát để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri và việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

Trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND và UBND tỉnh tập trung phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, có tính kế thừa, đổi mới và phát triển; phấn đấu lựa chọn, giới thiệu, bầu ra những đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND xứng đáng, tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; chuẩn bị các điều kiện và tổ chức cuộc bầu cử, đảm bảo diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Chu tich HDND.JPGĐồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các vị đại biểu HĐND tỉnh, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động làm cho mọi cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, vào Hội đồng nhân dân các cấp. Đối với những đại biểu HĐND được tín nhiệm tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí đề nghị cần phát huy trách nhiệm và kinh nghiệm hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, tích cực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự thành công của nhiệm kỳ HĐND tỉnh khoá mới.

Khen 1.JPG

Nhân dịp này, tại Hội nghị, 05 tập thể và 24 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Khen 2.JPG

               

Minh Phượng