Sáng ngày 01/3/2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các cán bộ, công chức, người lao động các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã công bố Quyết định phân công công chức, người lao động về công tác tại các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; công bố các Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Thế Hùng giữ chức Trưởng phòng Dân nguyện, Thông tin; đồng chí Phạm Đức Toàn giữ chức Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị; đồng chí Vương Đắc Huy giữ chức Phó Trưởng phòng Công tác HĐND và đồng chí Nông Quốc Khánh giữ chức Phó Trưởng phòng Dân nguyện, Thông tin kể từ ngày 01/3/2021.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Bích Nhung, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm giữ nhiệm vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tiếp theo, với cương vị mới, các đồng chí cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực chuyên môn, tăng cường công tác phối hợp, cùng tập thể Văn phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại diện 04 đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Dân nguyện, Thông tin trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tin tưởng, giao phó nhiệm vụ. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Văn phòng, vai trò trách nhiệm của cá nhân đoàn kết, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

VH