Sáng ngày 31/12/2020, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh. 

HNCBCC-1.JPG

Hội nghị đã được nghe trình bày 04 báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động của Văn phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác tài chính năm 2020 và dự toán kinh phí năm 2021 của Văn phòng và Phát động phong trào thi đua năm 2021.

Năm 2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND, Chi bộ, lãnh đạo Văn phòng, Văn phòng HĐND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những kết quả mà HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã đạt được, cụ thể: Đã thực hiện tốt việc tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trong xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức thành công 06 kỳ họp; đảm bảo các điều kiện phục vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên tại kỳ họp và giám sát chuyên đề theo chương trình đã đề ra; Phục vụ công tác tiếp dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân …

Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, vận động tập thể cán bộ, công chức cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020. Quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động.

 Kết quả các phong trào thi đua năm 2020: Cơ quan Văn phòng được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”; 02 tập thể và 10 cá nhân được Thủ trưởng cơ quan tặng Giấy khen thành tích công tác năm 2020; 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 07 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 06 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đã có 01 tập thể và 04 cá nhân được  tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh….

Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đã tích cực thảo luận, cơ bản bày tỏ sự nhất trí với những kết quả, đánh giá trong các báo cáo trình tại Hội nghị; đồng thời phân tích, làm rõ và nêu lên một số đề xuất, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đại diện Cấp ủy Chi bộ Văn phòng biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Văn phòng, Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh đạt được trong năm 2020, đồng thời đề nghị công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu, phục vụ HĐND, Đảng đoàn, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh; cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất.

HN CBCC-2.JPG

Hội nghị tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh đã ký phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

VH