Sáng ngày 11/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ hai mươi, kỳ họp cuối năm 2020. Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Văn phòng  Trung ương; Nguyễn Văn Long, Chuyên viên cao cấp Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND và cử tri các huyện, thành phố trong tỉnh.  Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

111220.JPG

Kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh XVI là kỳ họp cuối năm, cũng là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để HĐND tỉnh nhìn lại và đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020, thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong phiên khai mạc, HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; kế hoạch năm 2021; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2020; nghe Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và các báo cáo chuyên đề khác theo quy định của pháp luật. 

Kỳ họp sẽ thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ tiến hành công tác tổ chức, cán bộ: xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 cho 04 đồng chí; miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm 03 và bầu bổ sung 04 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, thông qua 35 nghị quyết thường kỳ và chuyên đề. Trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021; về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn; về kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Lạng Sơn; về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hoá, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn; về Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025; thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035; quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến nông trên địa bàn tỉnh; quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; quy định chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh....và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Trong Chương trình kỳ họp đã bố trí thời gian thỏa đáng, để các đại biểu thảo luận, quyết định các vấn đề trình tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 2,5. Phiên bế mạc dự kiến họp vào sáng ngày 13/12/2020.

VH