Ngày 01/12/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2020 để rà soát một số nội dung công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực, lãnh đạo chuyên trách các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến, làm rõ hơn các nội dung công việc trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai mươi; các văn kiện trình tại kỳ họp; phân công những công việc chủ yếu từ nay đến kết thúc kỳ họp và sau kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh,

021220.JPG

Kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh sẽ xem xét 65 báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan; 34 tờ trình, 34 dự thảo nghị quyết và thực hiện về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Theo báo cáo của lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã cơ bản hoàn thành, cụ thể: các Ban HĐND tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; tổng hợp các ý kiến chất vấn và gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVI; tổng hợp kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND tỉnh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thực hiện phương án gửi tài liệu qua phần mềm hệ thống nghiệp vụ HĐND để các đại biểu nghiên cứu trước khi tham dự kỳ họp và xây dựng Chương trình làm việc kỳ họp lần thứ hai mươi; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng đã chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp. Đồng thời cũng yêu cầu, hoạt động chất vấn cần thể hiện rõ trách nhiệm của cơ quan dân cử với cử tri, cung cấp thỏa đáng thông tin về những lĩnh vực kinh tế - xã hội cử tri quan tâm; lưu ý thực hiện tái chất vấn đối với những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm đã được chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp trước. Đồng thời đề nghị Văn phòng phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh rà soát, sắp sếp, điều chỉnh một số nội dung hoạt động thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và trình bày báo cáo, thuyết trình dự thảo nghị quyết tại Chương trình làm việc đảm bảo khoa học, thuận tiện trong công tác điều hành của Chủ tọa tại kỳ họp.  

Theo kế hoạch kỳ họp thứ hai ơi HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/12/2020.

 

VH