Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 26/11/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Vy Thế Hồng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ hai mươi này, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được phân công thẩm tra đối với báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do các cơ quan liên quan trình; đồng thời tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung: Đối với báo cáo về công tác dân tộc đề nghị bổ sung về kế hoạch nguồn vốn, kết quả giải ngân vốn đối với một số chính sách; thống nhất số liệu báo cáo của các cơ quan chức năng; đánh giá sâu hơn về một số hạn chế và nguyên nhân chủ quan trong triển khai thực hiện;… Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, chỉnh sửa một số câu từ, đảm bảo thể thức văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Kết thúc cuộc họp, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị trên cơ sở các ý kiến phát biểu, các cơ quan tiếp thu, nghiên cứu hoàn thiện nội dung báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kim Chi