Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
777/TB-HĐND 19-12-2019 Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh năm 2020
856/TB-HĐND 26-12-2018 Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh năm 2019