Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
834/KH-HĐND 26-10-2021 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện, Thường trực HĐND cấp xã
807/KH-ĐGS-DT 18-10-2021 Kế hoạch Giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018của HĐND tỉnh
804/KH-HĐND 15-10-2021 Kế hoạch Giám sát về tình hình thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2016 đến nay thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội trên địa bàn tỉnh
89/CTr-ĐBQH 13-08-2021 Chương trình công tác 5 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội
583/KH-HĐND 13-08-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Lạng Sơn năm 2022
478/QĐ-VP 13-08-2021 Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
150/HĐND-VP 02-04-2021 Về việc đề xuất nội dung chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh
30/TB-HĐND 15-01-2021 Thông báo Dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai mươi hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021
696/HĐND 27-11-2020 Thông báo Dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai mươi của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021
591/KH-ĐGS 21-10-2020 Kế hoạch Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2020
551/KH-HĐND 02-10-2020 Kế hoạch Giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
538/KH-HĐND 22-09-2020 Kế hoạch Giám sát tình hình, kết quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020
518/TB-HĐND. 11-09-2020 Thông báo Nội dung kỳ họp thứ mười chín(kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
477/KH-HĐND 18-08-2020 Kế hoạch Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021
458/KH-HĐND 06-08-2020 Kế hoạch Giám sát việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa- xã hội đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
433/KH-HĐND 22-07-2020 Kế hoạch Giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
22-06-2020 Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười bẩy HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
252 /HĐND-VP 12-05-2020 Về việc Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND tỉnh
144 /HĐND-VP 25-03-2020 Thông báo phân công chuẩn bị ý kiến thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XVI
133/KH-HĐND 20-03-2020 Kế hoạch Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnhQuý II năm 2020
136/KH-ĐGS 20-03-2020 Kế hoạch Giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND, ngày 15/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020
637HĐND-KTNS 24-10-2019 Đề nghị báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh
632/BC-HĐND 24-10-2019 Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh
614/HĐND-VP 11-10-2019 Về việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh
538/HĐND-VP 04-09-2019 Về việc chuẩn bị báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 282/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ
489/TB-HĐND 12-08-2019 Thông báo nội dung kỳ họp thứ mười ba của HĐND tỉnh
386/HĐND-VP 27-06-2019 Thông báo nội dung kỳ họp thứ mười hai của HĐND tỉnh
282/KH-HĐND 21-05-2019 Kế hoạch Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quý II năm 2019
19-04-2019 Thông báo nội dung kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khoá XVI
665/TB-HĐND 24-10-2018 Thông báo Dự kiến nội dung kỳ họp thứ chín của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
625/KH-HĐND 11-10-2018 Kế hoạch Tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
618/KH-HĐND 10-10-2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND cuối năm 2018
369/HĐND-VP 28-06-2018 Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI
274/KH-HĐND 31-05-2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018
270/TB-HĐND 30-05-2018 Thông báo Dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh
265/KH-HĐND 21-05-2018 Kế hoạch Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quý II năm 2018
221/HĐND-VP 04-05-2018 V/v dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021