Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bán hàng online phải đóng thuế bao nhiêu. Hiện nay bán hàng ở các sàn thương mại điện từ đều cần giấy kinh doanh và giấy đóng thuế nên tôi muốn hỏi chi phí đóng thuế hàng tháng là bao nhiêu tối thiểu mới được đăng kí thuế.
Sản phẩm hỗ trợ gia đình
https://chuoi69.com
https://chuoi69.com/duong-vat-gia/
https://dochoitinhduc3s.com/am-dao-gia/
https://dochoitinhduc3s.com/

Tên của bạn
Văn Đức
Địa chỉ email
dochoitinhduc30s@gmail.com
Test