Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức kỳ họp thứ mười ba

Chiều ngày 20/8/2019, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

anh 2_1.JPG

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, xem xét và thông qua 06 nội dung nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và 02 nghị quyết về công tác nhân sự. Đó là các nghị quyết: Về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn; Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Về việc thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần thứ nhất); Về sử dụng nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2018; Về bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Về bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

anh 3_0.JPG

Lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Tuyết Mai  được bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Hoàng Xuân Thuận, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ, do đã chuyển công tác khác; đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, đồng chí Trịnh Tuyết Mai Giám đốc Sở Ngoại vụ đã được bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

VH