Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
637HĐND-KTNS 24-10-2019 Đề nghị báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh
632/BC-HĐND 24-10-2019 Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh
614/HĐND-VP 11-10-2019 Về việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh
538/HĐND-VP 04-09-2019 Về việc chuẩn bị báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 282/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ
489/TB-HĐND 12-08-2019 Thông báo nội dung kỳ họp thứ mười ba của HĐND tỉnh
386/HĐND-VP 27-06-2019 Thông báo nội dung kỳ họp thứ mười hai của HĐND tỉnh
282/KH-HĐND 21-05-2019 Kế hoạch Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quý II năm 2019
19-04-2019 Thông báo nội dung kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khoá XVI
665/TB-HĐND 24-10-2018 Thông báo Dự kiến nội dung kỳ họp thứ chín của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
625/KH-HĐND 11-10-2018 Kế hoạch Tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
618/KH-HĐND 10-10-2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND cuối năm 2018
369/HĐND-VP 28-06-2018 Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI
274/KH-HĐND 31-05-2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018
270/TB-HĐND 30-05-2018 Thông báo Dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh
265/KH-HĐND 21-05-2018 Kế hoạch Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quý II năm 2018
221/HĐND-VP 04-05-2018 V/v dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021