Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

Chiều 27/12/2019, cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2019.

301219.JPG

Năm qua, Văn phòng HĐND tỉnh đã triển khai kịp thời và thực hiện tốt chương trình công tác của đơn vị, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giao; triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Chi bộ. Đồng thời, tham mưu, giúp việc, phục vụ  các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh thông qua chương trình công tác năm 2019 với các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp đối với hoạt động kiểm tra, khảo sát, giám sát (phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tham mưu, giúp việc 01 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; 04 cuộc kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; 11 vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; thẩm định 26 nội dung của Đảng đoàn HĐND tỉnh;…); tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh xử lý 109 đơn của công dân theo đúng quy định; chuẩn bị nội dung, chương trình 05 kỳ họp HĐND tỉnh (trong đó có 02 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp bất thường); đổi mới cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Văn phòng; rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; tiếp nhận, xử lý hơn 6.000 văn bản đến; tham mưu cho Thường trực, các Ban HĐND tỉnh soạn thảo và ban hành hơn 1.600 văn bản đi.…Phối hợp với Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động học tập kinh nghiệm công tác chuyên môn tại một số tỉnh, huyện; khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên công đoàn; thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ đối với đoàn viên công đoàn;… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trên từng vị trí công tác.

 

Năm 2020, Văn phòng HĐND tỉnh đề ra 07 nhiệm vụ, trong đó tập trung nâng cao vai trò tham mưu, giúp việc HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh thực hiện chức năng kiểm tra, khảo sát, giám sát; tham mưu chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính…

 

Dịp này, Văn phòng HĐND tỉnh đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 13 cá nhân; Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh tặng Giấy khen cho 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Kim Chi