Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổng kết công tác năm 2019 và giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Chiều 14/01, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019; giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố và đại biểu HĐND tỉnh.

Anh 1_0.JPG

Trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan ban, ngành Trung ương; sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan liên quan, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Sự phối hợp tích cực giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Các nghị quyết ban hành đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhờ đó tạo sự chuyển biến tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 05 kỳ họp (trong đó, có 03 kỳ họp bất thường); ban hành 65 nghị quyết. Hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn. Các yêu cầu, kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cấp chính quyền, các cơ quan liên quan tiếp thu, đề ra giải pháp cụ thể giải quyết, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao giữa Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ với UBND và các cơ quan được giám sát. Trong năm 2019, đã tổ chức được 01 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; 02 cuộc giám sát chuyên đề và 01 cuộc kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức 01 phiên họp giải; 01 phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh cũng đã tổ chức được 12 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch.

Công tác giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp và chuyển kịp thời đến UBND tỉnh, đồng thời giao các Ban HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo quy định. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được thực hiện kịp thời, đúng quy định, thường xuyên có sự trao đổi, bàn bạc, tạo sự thống nhất trong xử lý các nội dung phát sinh. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp xem xét cho ý kiến đối với 11 nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp do UBND tỉnh trình; tham mưu, phục vụ Đảng đoàn HĐND tỉnh xem xét, thẩm định 23 nội dung báo cáo, tờ trình do Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị để trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và tiếp tục có những cải tiến về cách thức và nội dung, trong đó tập trung tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và đã được nhiều cử tri đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao.

Anh 2.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND các cấp cần tập trung triển khai các chương trình kế hoạch đề ra theo hướng nâng cao chất lượng từng hoạt động trong năm 2020. Xây dựng, ban hành kế hoạch và triển khai có hiệu quả Chương trình giám sát  của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2020; Chủ động phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQ chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp theo quy định; Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh; Phối hợp với UBND giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; Tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức tiếp xúc cử tri, tiếp tục duy trì và tăng cường hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp xúc cử tri tại thôn bản, khối phố. Nâng cao chất lượng tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đôn đốc cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

VH