Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tin về hoạt động khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Trong các ngày 04/6/2019 và ngày 07/6/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành hoạt động khảo sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2013-2018 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ; việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI tại huyện Tràng Định và Lộc Bình.

Anh khao sat chuyen de cua Ban DT.jpg

Đoàn khảo sát làm việc tại UBND huyện Tràng Định

Đoàn khảo sát đã xem xét, nghiên cứu báo cáo của 02 huyện, đồng thời đi khảo sát thực tế để xem xét việc giải quyết đối với 03 kiến nghị về đầu tư xây dựng và sửa chữa công trình thủy lợi của cử tri tại xã Đội Cấn (huyện Tràng Định), xã Đông Quan, xã Lục Thôn (huyện Lộc Bình). Trên cơ sở thực tế và báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp kết quả và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

         Kim Chi