Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thường trực HĐND tỉnh họp rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI

Ngày 30/11, Thường trực HĐND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 11/2019, để xem xét và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng; rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

021219-2.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh; Tờ trình của Thường trực HDND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2020; dự thảo Chương trình làm việc kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh…Theo báo cáo của lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã cơ bản hoàn thành, cụ thể: các Ban HĐND tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; tổng hợp các ý kiến chất vấn và gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh; dự kiến chương trình kỳ họp; gửi tài liệu qua phần mềm hệ thống nghiệp vụ HĐND để các đại biểu nghiên cứu trước khi tham dự kỳ họp... Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu làm rõ nội dung, tiến độ công tác chuẩn bị cho kỳ họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, công tác chuẩn bị tích cực của các Ban và Văn phòng. Đồng chí yêu cầu để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ mười bốn, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cần tiếp tục chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các nội dung công việc phục vụ cho kỳ họp, rà soát lại các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo nội dung đúng với các căn cứ pháp lý và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; nội dung báo trình bày tại hội trường cần ngắn gọn, đáp ứng yêu cầu. Chủ động gửi sớm các văn bản của kỳ họp, tạo thuận lợi cho đại biểu nghiên cứu.

Theo kế hoạch kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra từ ngày 08 đến 09/12/2019.

VH