Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7/2019

Sáng ngày 03/7/2019, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7/2019, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Văn phòng HĐND tỉnh đã báo cáo các nội dung về tổ chức kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 06 nội dung: Dự thảo Báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XVI; về công tác chuẩn bị kỳ họp; dự thảo Chương trình kỳ họp; dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ hợp thứ chín HĐND tỉnh của các cơ quan có thẩm quyền; dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ hợp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI của UBND tỉnh; xem xét các ý kiến chất vấn và nội dung thảo luận tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu các nội dung, ý kiến phát biểu của các đại biểu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện chương trình kỳ họp, báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri đảm bảo đầy đủ, chính xác; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc và gửi tài liệu kỳ họp kịp thời theo quy định; chuẩn bị các điều kiện về hậu cần, truyền thông, an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp đảm bảo kịp thời, chu đáo. Chỉ đạo bộ phận tổng hợp các kiến nghị, ý kiến thảo luận tại các tổ tập trung cao độ để tổng hợp đầy đủ, chính xác,kịp thời và phù hợp. Thống nhất lựa chọn 06 vấn đề chất vấn và 02 nội dung thảo luận tại kỳ họp - đây là những vấn đề hiện nay cử tri đang quan tâm, bức xúc.

 

Kim Chi