Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2019

Sáng ngày 07/6/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 6. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm từ 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND tỉnh tháng 5, chương trình hoạt động tháng 6 năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2019; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát năm 2018; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát 2020; Tờ trình của Văn phòng HĐND tỉnh về sửa chữa, thay thế một số thiết bị Hội trường  HĐND-UBND tỉnh và dự thảo Quyết định về việc phân công công tác của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong tháng 6/2019, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe một số Sở, ngành giải trình về hai nhóm nội dung: Một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và Công tác phân bổ, quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế đối với các phòng khám ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành triển khai các nhiệm vụ công tác theo sự phân công để chuẩn bị  tốt cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.  

VH