Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2019

Sáng ngày 02/4/2019, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2019, do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh quý I; chương trình hoạt động quý II năm 2019; đề xuất nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; tổ chức kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung khác.

030419.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại phiên họp

 

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất các nội dung trong báo cáo Quý I, chương trình hoạt động quý II năm 2019. Nhất trí các ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp; trong quý I/2019, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức các hoạt động của HĐND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, các chương trình kế hoạch đã đề ra. Thường trực HĐND đã chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban của HĐND tỉnh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên đảm bảo không trùng chéo, đúng luật định; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động khảo sát, giám sát các vấn đề trọng tâm, trọng điểm; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết các việc phát sinh giữa 2 kỳ họp; rà soát, kiện toàn công tác cán bộ theo quy định. Trong quý II/2019, đề nghị các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm kịp thời, đạt chất lượng, hiệu quả.

Đối với nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2020, đề nghị các Ban HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh rà soát các nội dung giám sát, trong đó tập trung vào những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm; những nội dung liên quan đến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra; các Ban HĐND tỉnh rà soát, xác định nội dung, đối tượng và thời gian giám sát cho phù hợp, đề xuất bổ sung nội dung giám sát để trình Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tháng 5.

Thường trực HĐND tỉnh nhất trí về chủ trương tổ chức kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 để thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ và xem xét quyết định một số nội dung nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

Kim Chi