Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2019

Sáng ngày 07/10, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2019, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh quý III; chương trình hoạt động quý IV năm 2019; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn; đề xuất nội dung chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh cuối năm 2019; Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung khác.

091009.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất các nội dung trong báo cáo quý III, chương trình hoạt động quý IV năm 2019. Trong quý III năm 2019, Thường trực HĐND đã chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban của HĐND tỉnh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên đảm bảo đúng luật định; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động khảo sát, giám sát các vấn đề trọng tâm, trọng điểm; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong quý IV/2019, đề nghị các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm, bám sát các nội dung, chương trình, chủ động nghiên cứu đề xuất các nội dung theo kế hoạch đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung chất vấn tại phiên họp cuối năm 2019 về tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020, tập trung vào 02 nhóm vấn đề: (1) Chương trình 2 - Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; (2) Chương trình 4 - Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn liền việc chuyển đổi cơ cấu lao động khu vực nông thôn.

 

Kim Chi