Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 02/2020

Chiều ngày 06/02, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 02/2020, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Trong tháng 01/2020, Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh đã bám sát chương trình công tác để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, kế hoạch đề ra như: Đã ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh đôn đốc các sở, ngành tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện đối với 06 nghị quyết; giao các Ban HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn và kiến nghị, kết luận tại các phiên họp chất vấn, giải trình và giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh năm 2019; Đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp 14 lượt công dân; Thường trực HĐND tỉnh đã nhận 07 đơn của công dân kiến nghị, phản ánh; chỉ đạo các ban triển khai kế hoạch hoạt động giám sát, khảo sát quý I/2020, rà soát, thống kê một số chương trình, đề án của tỉnh ban hành còn hiệu lực để phục vụ cho hoạt động khảo sát, giám sát…

120220.JPG

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận một số nội dung về khung lịch giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2020 và báo cáo tổng hợp kiến nghị của đại biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố …

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2020, cần rà soát kỹ lưỡng theo từng nội dung lĩnh vực và chọn nội dung cần khảo sát, giải trình, tập trung vào những vấn đề phức tạp được cử tri, dư luận quan tâm, vấn đề chậm triển khai thực hiện, các nghị quyết, chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh đối với các sở, ngành, các cấp theo đúng chủ đề, đối tượng. Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại biểu tại báo cáo tổng hợp tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, giao các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh chủ động tham mưu và nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị, đề xuất đảm bảo theo quy định.

 

Kim Chi