Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng

Thực hiện sự phân công của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, chiều ngày 11/9/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức kỳ họp thứ mười ba

Chiều ngày 20/8/2019, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tin tức sự kiện

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Khóa XVI

Sáng ngày 16/8/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tin tức sự kiện

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 14/8/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Tin tức sự kiện

Giám sát tình hình triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn

Trong các ngày 06, 07, 08/8/2019, Đoàn Giám sát số của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn

Subscribe to Tin tức sự kiện