Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI

Chiều ngày 26/4/2019, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường) để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4.Anh 1 Toan canh.JPG

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến và thông qua 07 tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp đó, HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI đối với ông Tô Hùng Khoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh do được nghỉ chế độ hưu trí theo quy định, đồng thời thực hiện quy trình bầu chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sáchND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Văn Tài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Hoàng Văn Tài đã trúng cử chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sáchND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 52/52 phiếu đồng ý, đạt 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt nhất trí. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát thực để thực hiện các Nghị quyết đã thông qua. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết có hiệu quả về tiến độ và chất lượng.

 

Kim Chi