Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Khai mạc Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh

Sáng ngày 09/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ mười hai. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND và cử tri các huyện, thành phố trong tỉnh.

Trong phiên khai mạc, HĐND tỉnh đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp.

Khai mac.JPG

Khai mạc kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh

 

Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp sẽ thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, thông qua 15 nghị quyết thường kỳ và chuyên đề. Trong đó, có nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách, như: về thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020; quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Trong Chương trình kỳ họp dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, quyết định các vấn đề trình tại kỳ họp.

Theo chương trình, kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong hai ngày 09 và 10/7/2019.

VH