Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp mười hai

Sáng ngày 22/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh sẽ thực hiện nội dung công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận về 20 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy định; 14 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; thông qua 15 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

HN Lien tich 12.JPG

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan đã tích cực tham gia chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị: UBND và các cơ quan có liên quan phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND bảo đảm chất lượng, đúng quy trình thủ tục và thời gian quy định. Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định. Trong kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, cải tiến cách thức trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để tăng thời gian thảo luận tại kỳ họp. 

Dự kiến kỳ họp thứ mười hai sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 09-10/7/2019.

VH