Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức kỳ họp thứ mười một vào ngày 26.4.2019

Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 203, ngày 18.4.2019 về việc tổ chức kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, phát sinh giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo quy định.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 7 nội dung tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh: về huỷ kế hoạch vốn đầu tư một số dự án đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2018 không đảm bảo nguồn để thanh toán; sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chi đầu tư phát triển tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2018  của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019; về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời) cho các hộ dân sống phân tán ở khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn; về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn; về việc phê duyệt mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn; về điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019; về điều chỉnh tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Bên cạnh các nội dung trên, kỳ họp cũng sẽ xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và bầu cử bổ sung chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế-Ngân sáchND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Chương trình, kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI sẽ được tiến hành vào buổi chiều ngày 26.4.2019.

VH