Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 14/8/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau hơn 02 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt kết quả tích cực:

 Về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020: Đến hết năm 2018 đã có 10 Nhà đầu tư đề nghị hỗ trợ đầu tư, trong đó có 01 dự án được phê duyệt hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh là 1.944 triệu đồng. Đến hết tháng 12/2018, UBND tỉnh đã thực hiện hỗ trợ lãi suất vốn vay từ các ngân hàng đối với 19 dự án với mức dư nợ 7.422 triệu đồng; khoản kinh phí hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng theo quy định là 158 triệu đồng. Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020: Trong 02 năm (2017, 2018) có 8.188 lượt hộ được thụ hưởng chính sách, trên địa bàn của 07 huyện. Tổng kinh phí đã hỗ trợ mua giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, hỗ trợ thức ăn chăn nuôi là 16.979 triệu đồng.

Thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020:  Hết năm 2018, tổng nguồn kinh phí đã hỗ trợ là 298,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 111 tỷ đồng, ngân sách huyện là 65,6 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa là 122,1 tỷ đồng. Hoàn thành 460 km đường trục xã đạt 95%; 373,5 km đường trục thôn 65% , 476,2 km đường ngõ xóm đạt 98%, 88,4 km đường nội đồng đạt 119% so với mục tiêu của nghị quyết đề ra góp phần nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 48 xã. Đối với chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030: Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 14 chợ nông thôn được giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã để quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng chợ.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan đã trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện các Nghị quyết trên để rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết trong thời gian tới.

 

1608-2.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách trên; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện quy trình, thủ tục để thụ hưởng chính sách; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, bổ sung danh mục giống, cây, con phù hợp với nhu cầu của người dân; xem xét, mở rộng vùng thụ hưởng chính sách; quan tâm bố trí nguồn vốn hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra; tập trung tháo gỡ  vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030; thực hiện khảo sát, đánh giá, phân tích, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, của đối tượng được thụ hưởng chính sách để xây dựng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020.

Đề nghị các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết nhằm phát huy hiệu lực,hiệu quả và từng bước đưa chính sách vào cuộc sống.

Theo quy định, Đoàn giám sát sẽ hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

 

                                                                             Nguyễn Tuân