Skip to main content

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên

Ngày 29/11/2019 Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Bích Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ cùng các đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.

 

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Hoàng Văn Hoàn, Phó Bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Hoàng Thị Thu Huyền, nhân viên phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. Để được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, quần chúng Hoàng Thị Thu Huyền đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo lý tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; được chi bộ, các tổ chức đoàn thể và quần chúng tín nhiệm cao.

 

291119-2.JPG

Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng cho quần chúng Hoàng Thị Thu Huyền 

 

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng cùng sự chứng kiến của các đồng chí đảng viên Chi bộ, quần chúng Hoàng Thị Thu Huyền đã tuyên thệ lời thề của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để luôn xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, thay mặt cấp ủy, đồng Phó Bí thư Chi bộ đã phổ biến về những nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, phấn đấu hơn nữa trong công tác để cùng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Như vậy, sau hơn bốn năm thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã đạt 166% chỉ tiêu về phát triển đảng mà nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra./.

 

Quốc Khánh