Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát về công tác xây dựng, quản lý và sử dụng công trình vệ sinh tại một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện Bình Gia

Ngày 27/9/2019, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Lạng Sơn đã có buổi khảo sát về công tác xây dựng, quản lý và sử dụng công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục năm 2019 trên địa bàn huyện Bình Gia. Tham gia Đoàn khảo sát có các đồng chí ủy viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn của huyện. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát, chủ trì buổi làm việc. Trước khi làm việc với UBND huyện, Đoàn đã khảo sát thực tế công tác xây dựng, quản lý và sử dụng công trình vệ sinh tại các trường: Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện, điểm trường Bản Chúc, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học I Thiện Thuật, mầm non Hoàng Văn Thụ, tiểu học xã Hoàng Văn Thụ.

031019-1.jpg

Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Bình Gia tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Bình Gia

 

Theo báo cáo của huyện, trên địa bàn hiện có 2.045 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường, điểm trường; 11.042 trẻ, học sinh tại các trường; có 137 trường, điểm trường ở các cấp học có nhà vệ sinh đang được sử dụng, 39 điểm trường không có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh tạm, hỏng không sử dụng được, trong đó, 25 điểm trường được đầu tư xây mới nhà vệ sinh, 14 điểm trường cải tạo, sửa chữa (được phê duyệt tại Quyết định số 838/QĐ-UBND, 08/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn). Tính đến thời điểm khảo sát, có 16 công trình nhà vệ sinh trường học được xây mới đang thi công (trong đó: 06 công trình đang hoàn thiện, 10 công trình đang thi công phần thô, 09 công trình đang tập kết vật liệu); công trình cải tạo, sửa chữa: 06 công trình đang thi công phần thô, 08 công trình đang tập kết vật liệu. Dự kiến các công trình sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 10/2019.  

Kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh nhấn mạnh: trong thời gian tới huyện Bình Gia tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, quản lý và sử dụng công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục năm 2019 trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến công tác vệ sinh trường học; tiếp tục quan tâm thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn các nguồn vốn, đôn đốc nhà thầu để các công trình hoàn thành, bàn giao và nghiệm thu theo đúng kế hoạch đề ra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình đạt chất lượng, hiệu quả.

Dương Tùng Lâm