Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát, họp thẩm định một số nội dung chuẩn bị trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 15/7/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét, cho ý kiến vào “Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025”;  và “Chủ trương thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại huyện Lộc Bình. Đồng chí Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.  

Ban Kinh tế Ngân sách được Đảng đoàn HĐND tỉnh giao chủ trì, tham mưu góp ý kiến thẩm định đối với 02 nội dung do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị để trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ họp thứ 45, đó là “Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025” “Chủ trương thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại huyện Lộc Bình”.  Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại huyện Lộc Bình, cung cấp sản phẩm gỗ cho thị trường trong nước và xuất khẩu, địa điểm thực hiện dự án tại Cụm công nghiệp Na Dương 1, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tổng diện tích đất sử dụng xây dựng nhà máy là 99.400m2; dự kiến hoàn thiện công trình đi vào sản xuất kinh doanh trong Quý I/2022.

anh 2_0.JPG

Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát tại địa điểm dự kiến thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại huyện Lộc Bình

 

Qua khảo sát, xem xét nội dung dự án, thảo luận tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận định việc đầu tư xây dựng dự án sẽ đem lại hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Lộc Bình. Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương; giải quyết được một phần lao động nông thôn trên địa bàn có việc làm ổn định, tăng thu nhập. Cuộc họp cũng đã thống nhất đề nghị các cơ quan chức năng và nhà đầu tư làm rõ thêm tính hiệu quả của dự án, nguồn nguyên liệu để dự án duy trì hoạt động ổn định, cần ưu tiên bố trí sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ. Bên cạnh đó cần quan tâm thực hiện những vấn đề tác động đến môi trường, giải phóng mặt bằng dự án, xem xét phương án tái định cư hợp lý cho các hộ dân mất đất ở,...

Về nội dung Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đồng tình cho rằng việc xây dựng và thực hiện Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 cần thiết, nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chỉ rõ nguyên nhân của những bất cập, hạn chế, những nút thắt đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp; xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, những định hướng phát triển doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời nhất trí với quan điểm, mục tiêu, định hướng và các nhóm giải pháp phát triển doanh nghiệp theo nội dung Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất báo cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương thực hiện đối với “Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025” “Chủ trương thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại huyện Lộc Bình.

 

                                                                      Nguyễn Tuân