Skip to main content

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn

Chiều ngày 20/9/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực địa dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. Tham gia Đoàn khảo sát có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Xây Dựng, Văn hóa thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND Thành phố Lạng Sơn; xã Quảng Lạc và đại diện nhà đầu tư thực hiện dự án. Đồng chí Hoàng Văn Tài, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát, chủ trì buổi làm việc.  

220919-2.JPG

 Đoàn khảo sát thực địa địa điểm dự kiến thực hiện dự án tại Thôn Quảng Hồng 3, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn

 

Theo Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Du lịch Song Châu và Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta, đề xuất đầu tư. Mục tiêu dự án: Khai thác hiệu quả tiềm năng về tài nguyên tự nhiên và văn hóa khu vực thác Soong Cau, suối Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn cho hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí; Quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người tỉnh Lạng Sơn góp phần phát triển nhanh và bền vững thành phố Lạng Sơn và làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của tỉnh Lạng Sơn. Quy mô Đầu tư khu du lịch sinh thái đáp ứng phục vụ số khách lưu trú và vãng lai đến khu vực cao nhất trong ngày vào khoảng từ 900-1200 người/ngày và khoảng 147 - 209 ngàn người/năm. Địa điểm thực hiện dự án tại Thôn Quảng Hồng 3, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn; dự kiến nhu cầu sử dụng đất 82,5 ha, tổng vốn đầu tư 460 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của dự án 50 năm.

Các nội dung tại buổi làm việc sẽ được Đoàn khảo sát tổng hợp, xây dựng báo cáo tham gia ý kiến về chủ trương thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, báo cáo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.

                                                                      Nguyễn Tuân