Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng

Thực hiện sự phân công của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, chiều  ngày 11/9/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Tham gia Đoàn khảo sát có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách;  đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Xây Dựng; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện Văn Lãng, xã Tân Việt và đại diện nhà đầu tư thực hiện dự án. Đồng chí Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát, chủ trì buổi làm việc.  

Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Đèo Khách do Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn, địa chỉ trụ sở chính: Số 37A, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đề xuất thực hiện. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng mới công trình thủy điện Đèo Khách để khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện trên sông Kỳ Cùng, tham gia phát triển nguồn điện, phát điện hoà lưới quốc gia; quy mô công suất thiết kế: 5 MW, sản phẩm dịch vụ cung cấp: Điện lượng trung bình năm (Eo): 25,61 triệu Kwh. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; dự kiến nhu cầu sử dụng đất 46,11 ha thuê đất với Nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai, trong đó:  diện tích Đập, nhà máy là 1,21 ha; lòng hồ 44,81 ha; đường vận hành 0,09 ha. Tổng vốn đầu tư 214.373 triệu đồng, trong đó vốn tự có của Công ty 64.312 triệu đồng, chiếm 30% tổng vốn đầu tư; vốn vay ngân hàng 150.061 triệu đồng, chiếm 70% tổng vốn đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm. Dự kiến Quý IV/2019 khởi công xây dựng; khánh thành công trình, phát điện vào Quý III/2021.

 

120919-2.JPG

Đoàn khảo sát làm việc tại UBND xã Tân Việt, huyện Văn Lãng

 

Thảo luận tại buổi khảo sát, đa số các đại biểu đều đồng tình chủ trương thực hiện dự án. Việc đầu tư xây dựng mới thủy điện Đèo Khách nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện trên sông Kỳ Cùng, tham gia phát triển nguồn điện, phát điện hòa lưới điện quốc gia, thúc đẩy ngành năng lượng của tỉnh phát triển; tạo việc làm cho 150 lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo tham gia ý kiến về chủ trương thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, báo cáo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định./.

                                                                   Nguyễn Tuân