Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Khóa XVI

Sáng ngày 16/8/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.

Tại kỳ họp này, Ban Kinh tế - Ngân sách được Thường trực HĐND tỉnh  phân công thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với dự án: Xây dựng trụ sở Chi Cục thuế huyện Cao Lộc; về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020; về sử dụng nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2018.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Một số nội dung các đại biểu quan tâm như: phương án sử dụng nguồn kinh phí giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2018; chi phí để đưa công trình trọng điểm Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700 giường) vào sử dụng; bổ sung kinh phí còn thiếu để thanh toán nợ của 10 dự án xử lý rác thải, nước thải của 10 Trung tâm y tế huyện và thành phố Lạng Sơn; về dự kiến phương án phân bổ vốn đầu công năm 2020,…đã được cơ quan soạn thảo giải trình làm rõ.

 Kết  luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu đã được thống nhất tại cuộc họp bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết đảm bảo kịp thời trình kỳ họp HĐND tỉnh.

                                                                      Nguyễn Tuân