Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020

Ngày 28/7/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã họp thẩm tra nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020 để trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh. Đồng chí Vy Thế Hồng, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thao luan.JPG

Thảo luận tại phiên họp thẩm tra

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì dự thảo nghị quyết, quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020, bao gồm: Biểu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa; Mức giá đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông; Mức giá đối với cấp nước để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu và mức giá tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị).  

Qua xem xét, thảo luận, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020. Các mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trình kỳ họp HĐND tỉnh là mức giá được Bộ Tài chính quy định tại Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020. Mức giá này phù hợp với địa phương, điều kiện còn nhiều khó khăn, cần có sự hỗ trợ để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp.

VH