Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2019; Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hình thức giám sát thông qua báo cáo đối với UBND các huyện, thành phố; tiến hành khảo sát phục vụ cho giám sát đối với 02 xã (xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng; xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập); giám sát trực tiếp đối với huyện Hữu Lũng (tại xã Hữu Liên), huyện Tràng Định (tại xã Đại Đồng), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

241019.jpg

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích đất lâm nghiệp có rừng của tỉnh là 518.769,65 ha, trong đó rừng tự nhiên là 293.538,68 ha và rừng trồng là 225.230,97 ha; diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng là 148.197 ha; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 62,43% (tính đến hết năm 2018). Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ được quan tâm chỉ đạo thực hiện, kết quả đạt được: (1) hỗ trợ khoán bảo vệ rừng (gồm 566 hộ gia đình dân tộc thiểu số, 43 hộ gia đình người kinh nghèo, 40 cộng đồng dân cư thôn, với tổng diện tích 21.411,17 lượt ha, tổng kinh phí là 8.320,26 triệu đồng); (2) hỗ trợ bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung (gồm 6.188 hộ gia đình dân tộc thiểu số, 261 cộng đồng dân cư thôn, tổng diện tích 56.877,9 lượt ha, tổng kinh phí là 28.877,02 triệu đồng); (3) hỗ trợ trồng rừng sản xuất (gồm 1.062 hộ gia đình, 02 cộng đồng dân cư thôn với tổng diện tích 1.332,4 ha, tổng kinh phí là 7.354 triệu đồng); (4) hỗ trợ trồng rừng phòng hộ (gồm 295 hộ gia đình dân tộc thiểu số, 05 cộng đồng dân cư thôn, với tổng diện tích 497 ha, tổng kinh phí là 5.744,46 triệu đồng); (5) Cho vay phát triển chăn nuôi trâu, bò và gia súc khác (đối với 801 hộ, tổng dự nợ là 39.531 triệu đồng).

Qua giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua; đồng thời Ban Dân tộc HĐND tỉnh có các kiến nghị đối với các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố cần có các giải pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó giúp cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, đảm bảo thực hiện theo quy định pháp luật.

 

                                                                   Kim Chi