Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
81KH-HĐND-VHXH 25-02-2020 Kế hoạch Giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2016 đến năm 2019
64/TB-HĐND 19-02-2020 Chương trình khảo sát về các mô hình phát triển sản xuất và hỗ trợ đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
46/KH-HĐND-PC 07-02-2020 Kế hoạch Khảo sát tình hình tổ chức thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016-2020 tại UBND các huyện Chi Lăng, Văn Lãng
34/GM-HĐND 31-01-2020 Giấy mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2020
674/GM-HĐND 14-11-2019 Giấy mời dự kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh
633/CTr-ĐGS 24-10-2019 Chương trình Giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giải quyết một số kiến nghị tại các cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân,Thường trực HĐND tỉnh năm 2018
631HĐND-VP 23-10-2019 Thông báo Dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười bốn của HĐND tỉnh
627/GM-HĐND 22-10-2019 Giấy mời dự phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh
610/KH-HĐND 10-10-2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh và sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND và UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
609/KH-HĐND 10-10-2019 Kế hoạch Tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
583/KH-HĐND-KTNS 27-09-2019 Kế hoạch Khảo sát tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019; xây dựng dự toán ngân sách năm 2020
585/GM-HĐND 27-09-2019 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2019
582/KH-HĐND-KTNS 27-09-2019 Kế hoạch Khảo sát tình hình thực hiện phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019; xây dựng dự toán ngân sách năm 2020
577/TB-ĐGS-DT 24-09-2019 Chương trình giám sát của Ban Dân tộc tại huyện Hữu Lũng
579/TB-ĐGS-DT 24-09-2019 Chương trình giám sát của Ban Dân tộc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
576/TB-ĐGS-DT 24-09-2019 Chương trình giám sát của Ban Dân tộc tại huyện Tràng Định
578/TB-ĐGS-DT 24-09-2019 Chương trình giám sát của Ban Dân tộc tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT
575/TB-ĐGS-DT 24-09-2019 Chương trình giám sát của Ban Dân tộc tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
566/TB-HĐND-VHXH 17-09-2019 Chương trình khảo sát về công tác xây dựng, quản lý và sử dụng công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục năm 2019 trên địa bàn huyện Lộc Bình
567/TB-HĐND-VHXH 17-09-2019 Chương trình khảo sát về công tác xây dựng, quản lý và sử dụng công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục năm 2019 trên địa bàn huyện Bình Gia
562/KH-ĐGS 14-09-2019 Kế hoạch Giám sát về kết quả giải quyết một số kiến nghị tại các cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh năm 2018
559/TB-HĐND-DT 13-09-2019 Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập
560/TB-HĐND-DT 13-09-2019 Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng
550/TB-HĐND-KTNS 10-09-2019 Thông báo Chương trình khảo sát thực địa dự án Đầu tư xây dựng Thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng.
543 /TB-HĐND-VHXH 05-09-2019 Chương trình khảo sát của Ban Văn hóa- Xã hội tại huyện Chi Lăng
540/KH-ĐGS-DT 04-09-2019 KH Giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo
536 /KH-HĐND-PC 03-09-2019 Kế hoạch Giám sát về tình hình, kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ sở
498/TB-HĐND-PC 14-08-2019 Lịch thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh (ngày 16/8/2019)
490/GM-HĐND 12-08-2019 Giấy mời dự kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh (ngày 20/8/2019)
494 /TB-HĐND-DT 12-08-2019 Thông báo chương trình khảo sát của Ban Dân tộc tại huyện Cao Lộc (Ngày 23/8/2019)
495/TB-HĐND-KTNS 12-08-2019 Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh (ngày 16/8/2019)
493 /TB-HĐND-DT 12-08-2019 Thông báo chương trình khảo sát của Ban Dân tộc tại huyện Bình Gia (Ngày 22/8/2019)
68 - GM/ĐĐ 10-08-2019 Giấy mời họp Đảng đoàn (8h00 ngày 16/8/2019)
475/GM-HĐND 06-08-2019 Giấy mời họp Ban Pháp chế (14h00 ngày 12/8/2019)
473 /GM-ĐGS 05-08-2019 Mời họp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (14h00 ngày 13/8/2019)
470/GM-HĐND 01-08-2019 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2019
468 /CTr-ĐGS 26-07-2019 Chương trình Giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn (Đoàn 1)
467 /CTr-ĐGS 26-07-2019 Chương trình Giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn (Đoàn 2)
469 /CTr-ĐGS 26-07-2019 Chương trình Giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh
383/GM-HĐND 27-06-2019 Thông báo mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7/2019
356/GM- HĐND 18-06-2019 Giấy mời dự kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
321/TB-HĐND 03-06-2019 Thông báo thay đổi thời gian phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 6
322/GM-HĐND 03-06-2019 Giấy mời dự phiên họp giải trình
312/GM-HĐND 27-05-2019 Giấy mời dự phiên họp tháng 6 HĐND tỉnh
291/GM-HĐND 23-05-2019 Giấy mời dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2019
270/GM-HĐND 15-05-2019 Giấy mời họp liên tịch để dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh
202/GM- HĐND 16-04-2019 Giấy mời kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh
149/GM-HĐND 28-03-2019 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh (ngày 02/4/2019)
100/GM-HĐND 27-02-2019 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh (ngày 05/3)
61/GM-HĐND 31-01-2019 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh (ngày 14/02)
863/GM-HĐND 28-12-2018 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh (ngày 05/01/2019)
743/GM-HĐND 23-11-2018 Mời họp triển khai chương trình công tác tháng 12/2018 và xem xét công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh
684/GM-HĐND 29-10-2018 Mời họp Thường trực HĐND thường kỳ tháng 11 năm 2018
678/GM-HĐND 26-10-2018 Giấy mời dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố cuối năm 2018
679/GM-HĐND 26-10-2018 Giấy mời Phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp
530/GM-HĐND 30-08-2018 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh (ngày 04/9/2018)
486/GM-ĐGS 09-08-2018 Mời họp Đoàn giám sát 01 của HĐND tỉnh(ngày 15/8)
484/TB-ĐGS 08-08-2018 Thông báo thời gian Giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh
471/GM-HĐND 06-08-2018 Mời dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2018
461 /GM-HĐND 30-07-2018 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh (ngày 03/8/2018)
370/GM-HĐND 28-06-2018 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7
330/GM- HĐND 20-06-2018 Giấy mời kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
324/TB-HĐND-DT 18-06-2018 Thông báo Chương trình khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh
325/GM-HĐND 18-06-2018 Giấy mời Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
287/GM-HĐND 06-06-2018 Giấy mời họp nghe giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quý II năm 2018
280/TB-ĐGS-VHXH 05-06-2018 Thông báo Chương trình giám sát hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại huyện Văn Quan; kết hợp khảo sát kết quả giải quyết KNCT tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu HĐND tỉnh tại huyện Văn Quan và huyện Cao Lộc
279/TB-ĐGS-VHXH 05-06-2018 Thông báo Chương trình giám sát các thiết chế văn hóa, thể thao của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn và Tỉnh đoàn Lạng Sơn
281/TB-HĐND-KTNS 05-06-2018 Thông báo Chương trình khảo sát thực địa dự án Khu Văn hóa-Thể thao trung tâm thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
273/GM-HĐND 31-05-2018 Mời họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2018
269/KH-HĐND-PC 24-05-2018 Kế hoạch Giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
264/HĐND-DT 21-05-2018 Thời gian khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia
257/TB-ĐGS 18-05-2018 Chương trình giám sát về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng
262/TB-HĐND-DT 18-05-2018 Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Sở Công thương
260/TB-HĐND-DT 18-05-2018 Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện Bắc Sơn
251/GM-HĐND 17-05-2018 Mời họp liên tịch để dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh
247/KH-ĐGS 15-05-2018 Kế hoạch giám sát tình hình triển khai, thực hiện của một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2018
Số 39-GM/ĐĐ 11-05-2018 Mời họp để xem xét, cho ý kiến thẩm định một số nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị
237/TB-HĐND-VHXH 09-05-2018 Chương trình khảo sát thực địa Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
234/TB-HĐND-KTNS 08-05-2018 Chương trình khảo sát thực địa dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
219 /CTr-ĐGS 27-04-2018 Chương trình Giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn